Voorschot bij bestelling

Om de bestelling te bevestigen vragen wij een voorschot van 300euro per overschrijving, na het vereffenen van het voorschot staat de prijs vast en wordt deze niet aangepast bij eventuele goudstijgingen. 

Wij aanvaarden geen cashbetalingen, enkel elektronische betalingen.

He asked her to
marry him.
She said he was crazy.
She said yes.
We get married.